Sponsors seizoen 2018-2019
SponsorKliks, gratis sponsoren!
Hoofdsponsor seizoen 2018-2019

Uit de pen van ....Kees Euser

penToen ik hoorde dat Danique Klein mij de pen had gegeven moest ik terugdenken aan de vorige keer dat ik de pen kreeg. In die tijd hadden we, voor de jongeren onder ons, geen digitale nieuwsbrief maar een wekelijks clubblad dat op papier werd getypt, gekopieerd en door wijkbezorgers onder alle leden werd verspreid. Die goede oude tijd is niet meer. Ik denk dat het nu iets makkelijker gaat dan in die tijd. 
Enfin, even terug naar het jaar 1996 of daar in die buurt. In die tijd was ik een heel fanatiek Feyenoord-supporter.

Nu zullen mensen die mij een beetje kennen zeggen dat ik dat nog steeds ben. Wellicht zegt dat iets over hoe fanatiek ik toen was. Ik mocht dus een stukje schrijven in dat clubblad. Mijn verhaal ging onder andere over een scheidsrechter die, uiteraard om mij te pesten, een broekje had aangetrokken van de club die mij het minst aansprak in de Nederlandse competitie. Het verhaal ging erover dat scheidsrechters er alles aan deden om mij het leven zuur te maken. De ATOS, onze lokale radiotrots, besteedde in haar wekelijkse sportuitzending aandacht aan de clubbladen van de verenigingen en vond mijn stuk zo interessant, dat ze het voorlazen in de zondaguitzending.

Maar dat was toen. Ik ben in 1977 lid geworden van Albatros en heb tot 1999 gekorfbald en ben toen gestopt. Naast korfballen heb ik nog wat nevenfuncties vervuld, waaronder in de TC, het TB senioren, de feestcommissie en de sponsorcommissie. In 2004 heb ik, omdat ik meer bij de voetbal rondliep, mijn lidmaatschap beëindigd. De laatste jaren ben ik weer actief, nu als trainer (van B1), lid van het TB-jeugd en als oud-papier ophaler.

Wat me opvalt is dat Albatros in al die jaren zo weinig veranderd is. De feesten zijn nog hetzelfde, de mensen zijn nog hetzelfde (of het zijn hun kinderen). Wat dat betreft is het een “warm bad” Nu we als vereniging bezig zijn met dynamisch korfbal en we minder golfbewegingen in de prestaties willen zien moeten we er ook zorg voor dragen dat die unieke sfeer van Albatros, de gezelligheid, niet verdwijnt!

Dit was mijn bijdrage voor de pen. De volgende pen geef ik aan één van de speelsters in de B1: Nicoline de Mooij